Unapredjenje zdarvlja

Ponuda FISP-a u oblasti unapredjenja zdravlja se, trenutno, sastoji iz dva projekta:

Projekt VIA

Informacije vezane za švicarski zdravstveni sistem, čiju osnovu čini brošura „Vodiča kro švicarski zdravstveni sistem“.

VIA adrži niz interaktivnih manifestacija s ciljem informisanja i edukacije migranata u vezi sa švicarskim zdravstvenim sisitemom. Isto tako, VIA nudi migrantima i pristup odabranim informacijama iz raznih domena za napredjenje zdravlja. Poznavanje švicarskog zdravstvenog sistema bi trebalo da utiše na porast zdravstvene kompetencije učesnika ovih tečajeva, kao i poboljšanje njihovog položaja u zdravstvenom sistemu. Ove manifestacije vrše izučene moderatori/ce sa migracijskim iskustvom. Flyer VIA

Projekt ZüMEB

Informacije o ishrani i kretanju djece predškolskog uzrasta i primarnih škola

Ovdje se radi o migracijskom projektu „ shrana i zdravlje“ (Zürcher Migrationsprojekt für Ernährung und Bewegung, ZüMEB), u kantonu Zürich, koji ima za cilj da istanovništvo nformiše o zdravoj ishrani i uticaju kretanja na zdravu tjelesnu težinu djece. Težište leži u informisanju roditelja , čiaj su djeca predškolskog uzrasta ili se nalaze u primarnoj školi. Projekat se sprovodi u okviru Kantonalnog programa "Leichter leben – gesundes Körpergewicht im Kanton Zürich".