Ovisnost/zavisnost počinje u svakodnevnici.
Prevencija takodje.

Naš cilj: Naš cilj je poboljšanje prevencije ovisnosti/zavisnosti i promovisanje zdravlja za oko 338000 migrantica i migranata koji žive u kantonu Cirih. Na taj način doprinosimo poboljšanju integracije u ovoj oblasti.
Prevencija ovisnosti/zavisnosti: počinje već kod male djece, a odnosi se na sve generacije. Što se ranije pruži podrška i omogući pozitivan razvoj, to će se manje problema javljati poslije. Važno je prepoznati u kojim situacijama se krije opasnost od ovisnosti/zavisnosti i kako da se sa različitim opasnostima suočavamo.
Unapredjenje zdravlja: Naš cilj je podizanje i širenje zdravstvene kulture kod migrantica i migranata. Tako, na primjer, mi prenosimo informacije o švicarskom zdravstenom sistemu i dajemo savjete vezane za ishranu i fizičku aktivnost.