Bağımlılık, günlük yaşamda başlar.
Ona karşı önlemler de.

Amacımız: Amacımız, göçmenler için bağımlılıkla mücadeleyi ve sağlık desteğini iyiye götürmektir. Bilgilendirme, duyarlılaştırma ve yetkinlikleri geliştirme bu bağlamda önemlidir. Bu yöntemlerle bu alanda uyuma katkıda bulunuruz.
Bağımlılığı Önleme: Bağımlılığa karşı önlemleri küçük yaş grubu çocuklarında başlatmalı ve bu tüm kuşakları kapsamalı. Ne kadar erken destek sağlanır ve olumlu bir gelişime katkıda bulunulursa, daha sonra baş gösterecek sorunlar o denli az olur. Ayrıca hangi durumların bağımlılık riski içerdiği ve bu tür risklerden korunma yöntemleri üzerine bilgi sahibi olmak da önemlidir.
Sağlıklı Gelişime Destek: Hedefimiz, göçmenlerin sağlık konusundaki yetkinliklerini genişletmektir. Bu amaca ulaşmak için, ör. İsviçre Sağlık Sistemi, beslenme ve bedensel hareketler hakkında faydalı bilgiler sunuyoruz.