Područje djelatnosti, ciljna grupa, teme i ponuda FISP-a

U Švajcarskoj/Švicarskoj žive migrantice i migranti iz najrazličitijih država i sa različitim migracionim biografijama. Stručna služba za prevenciju zavisnosti/ovisnosti i promociju zdravlja (FISP) ima za cilj da poboljša prevenciju ovisnosti/zavisnosti kao i da se bavi unapredjivanjem zdravlja ove ciljne grupe, pri čemu stvara bolje uslove za njihovu integraciju. U to spadaju informacija, senzibilnost i unapredjivanje kompetencija.

Ciljne grupe

Aktivnosti organizacije FISP su s jedne strane namijenjene migranticama i migrantima, a s druge strane institucijama i stručnim osobama sa i bez migracionog porijekla.

Ponuda

U ponudu FISP-a spadaju:

 • Informativna predavanja i pametan podijum/diskusije u udruženjima i organizacijama migranata, sastajalištima, kontakt centrima, vjerskim ustanovama, u školama (npr. roditeljski sastanci) i drugim institucijama na različitim jezicima.
  Za tu namjenu dizajniramo i organizujemo stručna usavršavanja interkulturalnih medijatora koja se bave različitim temama iz raznih oblasti a u vezi prevencije ovisnosti/zavisnosti i promocije zdravlja.
 • Ciljano širenje informativnog materijala u migrantskim sredinama/mrežama
 • Oglasi i urednički članci u medijima migrantica i migranata
 • Dizajniranje i produkcija podcasta na mnogim jezicima
 • Dizajniranje i produkcija video zapisa na mnogim jezicima
 • Objave na društvenim mrežama - npr. na osam Facebook stranica, nekoliko YouTube kanala i na Soundcloud-u
 • Daljnji ili novi razvoj projekata u saradnji s organizacijama migrantica i migranata i/ili stručnim službama, posebno u području prevencije ovisnosti

Ostale ponude za stručne osobe, ustanove i škole području prevencije ovdje.

Teme

U oblasti prevencije ovisnosti/zavisnosti FISP se prvenstveno posvećuje sljedećim temama:

 • Jačanje životnih vještina i zaštitnih faktora
 • Rukovanje novcem
 • Digitalni mediji (mobilni telefon, internet)
 • Alkohol
 • Lijekovi
 • Duhan/Duvan

U oblasti zdravlja FISP se bavi sljedećim temama:

 • Ishrana i kretanje
 • Informacije za roditelje: ishrana i kretanje kod djece
 • Mentalno zdravlje djece, mladih i njihovih roditelja
 • Informacije o švicarskom zdravstvenom sistemu na bazi brošure "Vodič kroz švicarski zdravstveni sistem"

Da bi organizacija FISP mogla da ispuni svoje zadaće, ona sarađuje sa interkulturalnim posrednicima, organizacijama migrantica i migranata kao i sa institucijama iz područja obrazovanja, zdravstva, socijalnih pitanja, migracije i integracije.