Radna oblast, ciljna grupa, teme i ponuda FISP-a

U Švajcarskoj žive migrantkinje i migranti iz najrazličitijih država i sa različitim migracionim biografijama. Fachstelle für interkulturelle Suchtprävention und Gesundheitsförderung (FISP)ima za cilj poboljšanje prevencije ovisnosti kao i unapredjenje zdravlja za ovu ciljnu grupu, a time i stvaranje boljih uslova za njihovu integraciju. U to spadaju informacija, senzibilnost i unapređenje kompetentnosti.

Ciljne grupe

Aktivnosti FISP-a su s jedne strane, usmjerene ka migrantima. S druge strane prema institucijama i stručnim osobama sa i bez migrantskog iskustva.

Ponuda

U ponudu FISP-a spadaju:

 • Informativna predavanja u udruženjima i organizacijama migranata, migrantskim klubovima, vjerskim ustanovama, školama (na primjer roditeljski sastanci) i drugim institucijama, i to na različitim jezicima.
 • Edukacija interkulturalnih posrednica i posrednika u oblasti prevencije ovisnosti i unapredjenja zdravlja.
 • Publikacija informativnog materijala,kao i rad sa javnošću (članci, radio emisije) na različitim jezicima.
 • Podrška po pitanjima, vezanih za ovisnost na različitim jezicima, putem vlastitih projekata, kao i posredovanje stručnih osoba i informacija - kako za migrante tako i za institucije i stručnjake sa i bez migracijskog porijekla.
 • Razvoj i izvodjenje projekata u saradnji sa migrantima i njihovim organizacijama i/ili specijaliziranim institucijama, posebno iz oblasti prevencije ovisnosti

Teme

U oblasti prevencije ovisnosti FISP polaže težište na sljedeće teme:

 • Roditeljska komptencija: primarna prevencija - informacije i savjeti za roditelje mladje i starije djece
 • Alkohol
 • Internet
 • Lijekovi
 • Duhan

U oblasti zdravlja i zdravstva radi FISP na sljedećim temama:

 • Informacije o švicarskom zdravstvenom sistemu na bazi brošure "Vodič kroz švicarski zdravstveni sistem"
 • Ishrana i kretanje
 • Informacije za roditelje: ishrana i kretanje kod djece

S ciljem što kvalitetnijeg obavljanja vlastitih zadataka FISP saradjuje sa organizacijama migranata, interkulturalnim posrednicima kao i institucijama iz oblasti obrazovanja, zdravstva, socijalnog rada, migracije i integracije.