FISP’in etkinlik alanları, hedef kitlesi, sunduğu hizmetler ve çalışma konuları

İsviçre’de en farklı ülkelerden ve en farklı göçmenlik geçmişi olan göçmenler yaşamaktadır. Die Fachstelle für interkulturelle Suchtprävention und Gesundheitsförderung (FISP) bu insanlar için Bağımlılık Önleme ile Sağlık Desteği’ni artırmayı ve bu şekilde bu alanda uyuma destek sağlamayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda bilgilendirmek, duyarlılaştırmak ve yetkinlikleri geliştirmek önemlidir.

Hedef Kitleler

FISP etkinlikleri hem göçmen nüfusa hem de ilgili kurumlar ile göçmenlik geçmişi olan ya da olmayan uzman kişilere yöneliktir.

Hizmetler

FISP hizmetlerinden bazıları şunlardır:

 • Göçmen dernekleri ve kuruluşlarında, buluşma - karşılaşma merkezlerinde, dini kurumlarda, okullarda (örneğin veli toplantılarında) ve benzeri başka kurumlarda farklı dillerde bilgilendirme etkinlikleri.
 • Bağımlılığa karşı önlemler ve sağlıklı olamaya destek alanında farklı konularda kültürlerarası arabulucu uzman kişilerin eğitilmesi
 • Farklı dillerde basılı bilgi materyallerinin yayınlanması ve kamuya yönelik tanıtıcı çalışmalar (makaleler ve radyo programları yayınlama gibi)
 • Bağımlılık konularında desteği kendi projelerimiz ve/veya uzman kişi ve bilgi kaynağı temin etmek suretiyle farklı dillerde sunuyoruz. Bu hizmetler göçmen nüfusa, ilgili kurumlara ve göçmenlik geçmişi olan ya da olmayan uzman kişilere yöneliktir.
 • Göçmen kuruluşları ve/veya uzman kurumlar, özellikle de bağımlılığı önleme alanından kurumlar ile işbirliği yaparak mevcut ya da yeni projelerin geliştirilmesi.

Konular

Bağımlılığı önleme alanında FISP öncelikle şu konularda etkin:

 • Genel ebeveyn yetkinlikleri: Birincil önlem alma – her yaştan çocuk grubu anneleri ve babaları için yararlı bilgi ve öneriler
 • Alkol
 • İnternet
 • İlaç
 • Tütün

Sağlık alanında FISP şu konular üzerinde çalışmalar yürütmektedir:

 • İsviçre Sağlık Rehberini temel alarak İsviçre sağlık sistemi hakkında bilgi sunmak
 • Beslenme ve bedensel hareketler hakkında genel bilgiler
 • Ebeveynleri bilgilendirme: Çocukların beslenmesi ve bedensel hareketleri

FISP hedeflerine ulaşabilmek için, göçmen kuruluşları, kültürlerarası arabulucular ve eğitim, sağlık, sosyal hizmetler, göçmenlik ve uyum alanlarında etkinlikler yürüten kurumlarla birlikte çalışmakta.