FISP’in etkinlik alanları, hedef kitlesi, sunduğu hizmetler ve çalışma konuları

İsviçre’de en farklı ülkelerden ve en farklı göçmenlik geçmişi olan göçmenler yaşamaktadır. Die Fachstelle für interkulturelle Suchtprävention und Gesundheitsförderung (FISP) bu insanlar için Bağımlılık Önleme ile Sağlık Desteği ’ni artırmayı ve bu şekilde bu alanda uyuma destek sağlamayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda bilgilendirmek, duyarlılaştırmak ve yetkinlikleri geliştirmek önemlidir.

Hedef Kitleler

FISP’in faaliyetleri bir yandan göçmenlere, diğer yandan da göçmen kökenli olan ya da olmayan kurumlara ve profesyonellere yöneliktir.

Hizmetler

FISP’in hizmetlerinden bazıları şunlardır:

 • Göçmen dernekleri ve kuruluşlarında, buluşma yerlerinde, toplum merkezlerinde, dinî kurumlarda, okullarda (örneğin veli toplantıları) ve daha başka kurumlarda çeşitli dillerde bilgilendirme ve tartışma etkinlikleri.
  Bu amaçla, bağımlılığı önleme ve sağlığı geliştirme alanında çeşitli konularda kültürlerarası aracılar için mesleki gelişim eğitimleri tasarlıyor ve düzenliyoruz.
 • Göçmen ortamlarında/oluşumlarında bilgilendirme materyallerinin hedefli dağıtımı
 • Göçmen medyalarında ilanlar ve editoryal katkılar
 • Birçok dilde podcast’lerin geliştirilmesi ve yapımı
 • Birçok dilde videoların geliştirilmesi ve yapımı
 • Sosyal medyada paylaşımlar örneğin sekiz ayrı Facebook sayfasında, birçok YouTube kanalında ve Soundcloud’da
 • Göçmen kuruluşları ve/veya özellikle bağımlılığı önleme alanında olmak üzere uzmanlık birimleriyle işbirliği içinde projelerin geliştirilmesi ya da yeni projelerin oluşturulması

Profesyoneller, kurumlar ve okullar için sunulan diğer hizmetleri burada bulabilirsiniz.

Konular

Bağımlılığı önleme alanında FISP öncelikle şu konularda etkin:

 • Yaşam becerilerinin ve koruyucu faktörlerin güçlendirilmesi
 • Paranın idare edilmesi
 • Dijital medyalar (cep telefonu, internet)
 • Alkol
 • İlaç
 • Tütün

Sağlık alanında FISP şu konular üzerinde çalışmalar yürütmektedir:

 • Beslenme ve bedensel hareketler hakkında genel bilgiler
 • Ebeveynleri bilgilendirme: Çocukların beslenmesi ve bedensel hareketleri
 • Çocukların, ergenlerin ve anne-babalarının ruh sağlığı
 • İsviçre Sağlık Rehberini temel alarak İsviçre sağlık sistemi hakkında bilgi sunmak

FISP, görevlerini yerine getirmek amacıyla kültürlerarası aracılar, göçmen kuruluşları ve de eğitim, sağlık, sosyal , göç ve entegrasyon alanlarında faaliyet gösteren kurumlarla birlikte çalışmaktadır.