Unapredjenje zdarvlja

Ponuda FISP-a u oblasti unapredjenja zdravlja se, trenutno, sastoji iz tri projekta:

Projekat ZüMEB

Informacije o ishrani i kretanju djece predškolskog uzrasta i primarnih škola

Ovdje se radi o migracijskom projektu „ shrana i zdravlje“ (Zürcher Migrationsprojekt für Ernährung und Bewegung, ZüMEB), u kantonu Zürich, koji ima za cilj da istanovništvo nformiše o zdravoj ishrani i uticaju kretanja na zdravu tjelesnu težinu djece. Težište leži u informisanju roditelja , čiaj su djeca predškolskog uzrasta ili se nalaze u primarnoj školi. Projekat se sprovodi u okviru Kantonalnog programa "Leichter leben - gesundes Körpergewicht im Kanton Zürich".

Projekat ZüMPG

Informacije o temi psihičko zdravlje djece i mladih

Ciriški projekat za migrante o jačanju psihičkog zdravlja kod djece i mladih (Zürcher Migrationsprojekt zur Stärkung der psychischen Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen, ZüMPG) ima za cilj da proširi znanja migrantkinja i migranata, koja se odnose na psihičko zdravlje djece i (njihovih) roditelja. Projekat obuhvata informativna i diskusiona predavanja, kao i informacione kružoke, izvještaje u medijima (štampanim, online-portalima, internetu, lokalnom radiju) i ciljanu raspodjelu materijala o ovoj temi. Ovim aktivnostima treba migraciono stanovništvo Ciriha da se zainteresuje, motiviše i osposobi za jačanje psihičkog zdravlja članova njihove porodice.

Projekt VIA

Informacije vezane za švicarski zdravstveni sistem, čiju osnovu čini brošura „Vodiča kro švicarski zdravstveni sistem“.

VIA adrži niz interaktivnih manifestacija s ciljem informisanja i edukacije migranata u vezi sa švicarskim zdravstvenim sisitemom. Isto tako, VIA nudi migrantima i pristup odabranim informacijama iz raznih domena za napredjenje zdravlja. Poznavanje švicarskog zdravstvenog sistema bi trebalo da utiše na porast zdravstvene kompetencije učesnika ovih tečajeva, kao i poboljšanje njihovog položaja u zdravstvenom sistemu. Ove manifestacije vrše izučene moderatori/ce sa migracijskim iskustvom. Flyer VIA