Nxitja shëndetësore

Oferta e FISP në fushën e nxitjes së shëndetit përfshin aktualisht këto projekte:

Projekti ZüMEB

Informacione për temat e ushqimit dhe lëvizjes për fëmijë deri në moshën e shkollës fillore

Projekti ZüMEB (Zürcher Migrationsprojekt für gesunde Ernährung und Bewegung) dëshiron të informojë migrantet dhe migrantët për këtë, se sa e rëndësishme është ushqyerja e shëndetshme dhe lëvizja e rregullt për shëndetin dhe peshën e shëndetshme të fëmijëve. Duhet të arrihen veçanërisht prindërit ë fëmijëve në moshën e kopshtit dhe të shkollës fillore. Projekti është pjesë e programit kantonal të aksionit "Ernährung und Bewegung" (Ushqyerja dhe Lëvizja).

Projekti ZüMPG

Informacione për temën e shëndetit psikik të fëmijëve dhe të rinjve

Projekti ZüMPG (Zürcher Migrationsprojekt zur Stärkung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen) dëshiron t’i zgjerojë njohuritë e migranteve dhe migrantëve mbi shëndetin mendor të fëmijëve dhe prindërve. Projekti përmban aktivitete informimi dhe diskutimi, stenda informacioni, kontribute në media të ndryshme (si mediat sociale, gazetat, platformat online, podcasts dhe radiot lokale) si dhe shpërndarjen e pikësynuar të materialeve mbi këtë temë. Me këto aksione ne dëshirojmë t’i sensibilizojmë, motivojmë dhe aftësojmë migrantet dhe migrantët në kantonin e Cyrihut për të forcuar shëndetin mendor të anëtarëve të familjeve të tyre. Projekti është pjesë e programit kantonal të aksionit "Psychische Gesundheit" (Shëndeti mendor).

Projekti VIA

Informacione për sistemin shëndetësor zviceran në bazë të udhërrëfyesit shëndetësor të Zvicrës

VIA janë veprimtari interaktive informuese dhe sqaruese lidhur me Sistemin shëndetësor zviceran dhe mbi tema të zgjedhura të nxitjes shëndetësore për migrante dhe migrantë. Në bazë të informacioneve të përfituara do të zgjerohen kompetencat shëndetësore të pjesëmarrësve dhe do të përmirësohet kësisoj edhe pozita e tyre brenda sistemit shëndetësor. Veprimtaritë informative do të realizohen nga moderatore dhe moderatorë të kualifikuar me profil migracional. Afishja VIA