Sağlık Desteği

FISP’in Sağlık Desteği alanındaki çalışmaları halihazırda üç projeyi kapsamaktadır:

ZüMEB Projesi

İlkokul çağına kadar olan çocukların beslenmesi ve bedensel etkinlikleri konularında bilgiler

Zürihli Göçmenlere Yönelik Beslenme ve Bedensel Etkinlik Projesi (Zürcher Migrationsprojekt für Ernährung und Bewegung, ZüMEB) göçmen nüfusu sağlıklı beslenme ve bedensel etkinliklerin çocukların sağlıklı bir beden ağırlığına sahip olmaları üzerindeki etkileri konusunda duyarlılaştırmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda özellikle anaokulu ve ilkokulu çağındaki çocukların ana-babalarına bilgi akışı üzerinde durulmaktadır. Proje, "Leichter leben - gesundes Körpergewicht im Kanton Zürich" başlıklı Kanton etkinlik programı çerçevesinde uygulanmaktadır.

ZüMPG Projesi

Çocuk ve ergenlerde zihinsel sağlık konusunda bilgler

Çocuk ve Ergenlerde Zihinsel Sağlığın Güçlendirilmesi için Zürih Göçmenlik Projesi (Zürcher Migrationsprojekt zur Stärkung der psychischen Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen, ZüMPG) göçmenlerin çocukların ve onların ebeveynlerinin zihinsel sağlık ile ilgili bilgilerini arttırmayı amaçlar. Projenin içerdiği etkinlikler şunlardır: Bilgi standları, medya haberleri (yazılı medya, çevrimiçi portallar, podcast'ler, yerel radyo istasyonları), konuyla ilgili malzemelerin hedef kitlelerine dağıtılması, bilgi ve tartışma aktiviteleri. Bu faaliyetlerle, Zürih göçmen halkının konuya olan hassasiyetinin artırılması, motive edilmesi ve kendi aile fertlerinin zihinsel sağlığını güçlendirebilmelerinin sağlanması amaçlamaktadır.

VIA Projesi

İsviçre Sağlık Rehberi temelinde İsviçre sağlık sistemi hakkında bilgilendirmeler

VIA Projesi, göçmenlere yönelik, İsviçre Sağlık Sistemi ve seçme konular hakkında etkileşimli (interaktiv) bilgilendirme ve aydınlatma seminerlerinden oluşmakta. Katılımcıların bu etkinlikler çerçevesinde edindikleri bilgiler sayesinde sağlık konularındaki yetkinliklerinin artırılması ve bu şekilde sağlık sistemindeki konumlarının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu bilgilendirme etkinlikleri göçmenlik geçmişi olan eğitimli sunucular tarafından yönetilmekte. VIA Bildirisi