Sağlık Desteği

FISP’in sağlığı geliştirme alanında sunduğu hizmetler şu anda aşağıdaki projeleri kapsamaktadır:

ZüMEB Projesi

İlkokul çağına kadar olan çocukların beslenmesi ve bedensel etkinlikleri konularında bilgiler

ZüMEB (Zürcher Migrationsprojekt für gesunde Ernährung und Bewegung) projesi, göçmenleri sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivitenin çocukların sıhhati ve sağlıklı kilosu için taşıdığı önem konusunda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Bu şekilde özellikle anaokulu ve ilkokul çağındaki çocukların anne-babalarına ulaşılması hedeflenmektedir. Proje, kantonumuzun "Ernährung und Bewegung" (Beslenme ve Fiziksel Aktivite) isimli eylem programının bir parçasıdır.

ZüMPG Projesi

Çocuk ve ergenlerde zihinsel sağlık konusunda bilgler

ZüMPG (Zürcher Migrationsprojekt zur Stärkung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen) projesi, çocukların ve anne-babaların ruh sağlığı konusunda göçmenlerin sahip olduğu bilgileri genişletmeyi amaçlamaktadır. Proje, bilgilendirme ve tartışma etkinliklerini, bilgilendirme stantlarını, sosyal medya, gazeteler, çevrimiçi platformlar, podcast’ler ve yerel radyo istasyonları gibi çeşitli medyalarda yapılan paylaşımlar ve bu konuyla ilgili materyallerin hedefli dağıtımını içermektedir. Bu faaliyetlerle, Zürih kantonundaki göçmenleri duyarlı hâle getirmeyi, motive etmeyi ve aile fertlerinin ruh sağlığını güçlendirme yeteneğini kazandırmayı amaçlıyoruz. Proje, kantonumuzun "Psychische Gesundheit" (Akıl sağlığı) isimli eylem programının bir parçasıdır.

VIA Projesi

İsviçre Sağlık Rehberi temelinde İsviçre sağlık sistemi hakkında bilgilendirmeler

VIA Projesi, göçmenlere yönelik, İsviçre Sağlık Sistemi ve seçme konular hakkında etkileşimli (interaktiv) bilgilendirme ve aydınlatma seminerlerinden oluşmakta. Katılımcıların bu etkinlikler çerçevesinde edindikleri bilgiler sayesinde sağlık konularındaki yetkinliklerinin artırılması ve bu şekilde sağlık sistemindeki konumlarının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu bilgilendirme etkinlikleri göçmenlik geçmişi olan eğitimli sunucular tarafından yönetilmekte. VIA Bildiris