Prevencija ovisnosti

FISP provodi sljedeće aktivnosti u oblasti prevencije ovisnosti:

  • Informativna predavanja i tematske diskusije sa i za migrante
  • Edukacija interkulturalnih posrednica i posrednika
  • Odnosi sa javnošću: članci na njemačkom i drugim jezicima u štampanim medijima za migrante
  • Radio emisije: rado LoRa
  • Posredovanje odgovarajućih stručnih osoba i interkulturalnih posrednica i posrednika

Najvažnije su sljedeće teme: