Bağımlılığı Önleme

FISP’in bağımlılık önleme alanındaki etkinliklerinden bazıları şunlardır:

  • Göçmenlere yönelik bilgilendirme ve tartışma panelleri
  • Kültürlerarası arabulucuların eğitilmesi
  • Kamuya yönelik çalışmalar: Almanca ve göçmen nüfusun kendi dillerindeki gazete ve dergilerinde makalelerin yayınlanması
  • Radyo yayınları: LoRa Radyosu
  • Uygun uzman kişiler ile kültürlerarası arabulucuların temin edilmesi

Etkinliklerin odağında şu konular bulunmakta: