Varësia nga interneti dhe mediet

FISP ofron manifestime informative dhe debatuese lidhur me temën "Fëmijët dhe mediat digjitale (Interneti, handy, TV-ja, lojërat elektronike)". Do të realizohen veprimtari informative prej moderatoreve dhe moderatorëve të kualifikuar me profil migracional.

Tema

Fëmijët dhe mediet digjitale (Interneti, Celulari, TV-ja, Lojërat)
Mediet digjitale ofrojnë shanse dhe rreziqe. Si mund t’i ndihmojnë prindërit fëmijët e tyre për të zhvilluar një qasje të drejtë ndaj tyre?

TOP

Grupimet e synuara dhe cilësimet

Veprimtaritë u drejtohen migranteve dhe migrantëve. Ato mbahen në kuadrin publik, vende / cilësime të mundshme janë:
Projektet për integrim, shkollat e gjuhëve, shoqatat dhe organizatat e migrantëve, vendtakimet, qendrat komunitare, institucionet fetare si dhe organizatat, institucionet shoqërore dhe aktorët nga lëmi arsimor dhe social.

TOP

Gjuhët e ofruara

Veprimtaritë mund të ofrohen në gjermanisht dhe në gjuhë të tjera. Aktualisht janë në dispozicion këto gjuhë:

  • Gjermanisht
  • Shqip
  • Arabisht
  • Boshnjakisht / Kroatisht / Serbisht
  • Anglisht
  • Portugalisht
  • Spanjisht
  • Tamile
  • Turqisht

TOP

Financimi

Marrëveshje ofrim-shërbimesh me Institutin për epidemiologji, biostatistikë dhe parandalim të Universitetit të Cyrihut.

TOP

Materialet

internet Broshura „Interneti: përkrahja e fëmijëve dhe të rinjve““,
Këshilla dhe stimulime për prindër të 11- deri 16-vjeçarëve, në 10 gjuhë
   
handy Broshura „Celulari, televizori, kompjuteri: Shmangia e varësisë“,
Këshilla për prindër të 5- deri 12-vjeçarëve, në 18 gjuhë

TOP

Vjegëzat

www.safersurfing.ch
safersurfing - sicher im Internet!

www.schaugenau.ch
Schau genau, was im Netz abgeht. Alles rund ums Chatten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

www.security4kids.ch
www.security4kids.ch - Onlinesicherheit für Kinder und Jugendliche

www.onlinesucht.de/
HSO - Hilfe zur Selbsthilfe bei Onlinesucht

http://schau-hin.info
Schau hin! Eine Seite für Eltern mit Kindern, die die Medienwelt entdecken.

www.internet-abc.de/eltern
Internet-ABC. Hilfestellung im Umgang mit dem Internet

Podcast

Emisioni Radio LoRa, 21.12. 2010, spanjisht: „Varësia online“ ( skedar MP3, 43MB, “Kliko tastin e djathtë të mausit / ruaj nën")

TOP