Ciljevi i oblast djelovanja FISP-a

U Švajcarskoj žive migrantkinje i migranti iz najrazličitijih država i sa različitim migracionim biografijama. Fachstelle für interkulturelle Suchtprävention und Gesundheitsförderung (FISP) ima za cilj poboljšanje prevencije ovisnosti, kao i unapredjenje zdravlja za ovu ciljnu grupu, a time i stvaranje boljih uslova za njihovu integraciju.

S ciljem što kvalitetnijeg obavljanja vlastitih zadataka, FISP saradjuje sa organizacijama migranata, interkulturalnim posrednicima, kao i institucijama iz oblasti obrazovanja, zdravstva, socijalnog rada, migracije i integracije.

Glavni nosilac savjetovališta je FISP-a je Verein für interkulturelle Suchtprävention und Gesundheitsförderung (VISP). Polje rada ovog društva „VISP“ se proteže na kanton Zürich, ali i na druge kantone i celu državu.

U oblasti prevencije ovisnosti je Institut für Epidemiologie, Biostatistik und Prävention Univerziteta u Zürich-u je– po nalogu Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich – sklopio sa FISP-om ugovor o pružanju usluge. Jednom godišnje se odredjuju novi ciljevi i utvrdjuju smjernice djelovanja. Ovim ugovorom je regulisano i finansiranje FISP-a: aktivnosti FISP-a, u oblasti prevencije ovisnosti, se uglavnom finansiraju takozvanom „alkoholnom desetinom" (Alkoholzehntel).
Ustav Švicarske odredjuje, u Zakonu o alkoholu, da kantoni svoje priloge iz poreza na alkohol moraju upotrebljavati za suzbijanje alkoholizma, ovisnosti o opojnim sredstvima kao i zloupotrebi lijekova. Savezna uprava uplaćuje ovaj novac kantonima, kojim se onda, izmedju ostalog, finansiraju djelatnosti odredjenih stručnih savjetovališta, koje nude usluge prevencije.

U oblasti unapredjenja zdravljasu aktivnosti FISP-a – trenutno Projekt VIA i ZüMEB – finansirani od strane pojedinaca, raznih fondova, opština, crkvene zajednice (projekt VIA) i od strane Institut für Epidemiologie, Biostatistik und Prävention der Universität Zürich i to potpisivanjem ugovora o pružanju usluge (projekt ZüMEB).