FISP Hedefleri ve Etkinlik Alanları

İsviçre’de en farklı ülkelerden ve en farklı göçmenlik geçmişi olan göçmenler yaşamaktadır. chstelle für interkulturelle Suchtprävention und Gesundheitsförderung, bu insanlar için sağlık koşullarını ve bağımlılığa karşı önlemleri iyileştirerek, bu alanda toplumsal uyuma destek sağlamaktır.

Bu hedefe ulaşabilmek için FISP, göçmen kuruluşları, kültürlerarası arabulucular ve eğitim, sağlık, sosyal hizmetler, göçmenlik ve uyum alanlarında etkinlikler yürüten kurumlarla birlikte çalışıyor.

Merkezimiz, Zürih’te kayıtlı Verein für interkulturelle Suchtprävention und Gesundheitsförderung (VISP) tarafından işletilmektedir. “VISP” faaliyet alanı Zürih Kantonu, diğer bazı kantonlar ve İsviçre’nin bütününü kapsamaktadır.

Bağımlılık Önleme alanında Zürih Üniversitesinin Institut für Epidemiologie, Biostatistik und Prävention adlı enstitüsü, Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich adına FISP ile bir hizmet sözleşmesi imzalamıştır. Her yıl uygulanacak yeni hedef ve önlemler tespit edilir. Kurumun finansmanı da bu sözleşme çerçevesinde düzenlenmektedir: FISP’in bağımlılık önleme alanındaki etkinliklerinin büyük oranda alkollü içkilere uygulanan %10’luk harç ile finanse edilmektedir:
Federal Anayasa, kantonların alkollü içkilerden elde edilen %10’luk vergi kaynağnın bir kısmını alkol, uyuşturucu, madde ve ilaç bağımlılığıyla mücadele için kullanılması zorunluluğunu alkol yasalarının ilgili maddelerinde belirtmistir. Söz konusu vergilendirme yoluyla elde edilen bu kaynaklar Ulusal Federal Hükümet üzerinden Kantonlara akar ve oradan başka kurumların/şeylerin yanısıra ilgili uzmanlık kurumlarına da aktarılır.

Sağlık Desteği alanında FISP etkinlikleri – yani halihazırda VIA ve ZüMEB projeleri – özel kişilerden, vakıflardan, beldelerden ve kiliselerden alınan bağışlar ile VIA projesi, Institut für Epidemiologie, Biostatistik und Prävention der Universität Zürich adlı enstitü ile imzalanmış olan hizmet sözleşmesi çerçevesinde ise ZüMEB projesi finanse edilmektedir.