Nosilac

Društvo za interkulturnu prevenciju ovisnosti i unapređenje zdravlja (VISP) je osnivač stručne službe za interkulturnu prevenciju ovisnosti i unapređenje zdravlja (FISP). Ovo udruzenje je udruzenje u smislu člana 60 i sledećih Građanskog Zakonika Švajcarske i ima sedište u Zürich-u. Polje rada ovog društva "VISP" se pruža na Kanton Zürich, kao i na druge kantone i na nivou cele države.

Svrha ovog udruženja je definisana statutom:
"VISP" aktivno preduzima mere koje služe unapređenju prevencije ovisnosti, unapređenju zdravlja i informisanja migrantkinja i migranata u Kantonu Zürich, u ostalim kantonima i na nivou cele države. U tom cilju udruzenje naročito preduzima:

  • saradnju sa nadležnim vlastima i organizacijama na nivou opština i kantona
  • saradnju sa nadležnim vlastima i organizacijama na nivou cele Švajcarske
  • suradnju sa savjetovalištima za prevenciju ovisnosti, kako na regionalnom tako i na državnom nivou
  • suradnju sa organizacijama migranata
  • suradnju sa organizacijama iz oblasti prevencije, koje imaju slične ciljeve
  • koordinaciju odgovarajućih aktivnosti u Kantonu Zürich
  • podršku i doprinost za unapredjenje zdravlja i socijalnu integraciju.